Singor

Historie & Cultuur

Panathenaeïsche amfora

Biografie Henk W. Singor

Dr. Henk W. Singor (1946) is geboren in Alkmaar en heeft daar aan het Christelijk Lyceum het diploma gymnasium A behaald. Hij heeft geschiedenis gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en is daar cum laude afgestudeerd in de Oude Geschiedenis. Hij heeft ruim vier jaar als docent geschiedenis in het middelbaar onderwijs gewerkt en vervolgens vele jaren als docent Oude Geschiedenis aan de Universiteit Leiden. Hij is in Leiden in 1988 cum laude gepromoveerd op een proefschrift over Ontstaan en Betekenis van de Hoplietenphalanx in het Archaïsche Griekenland. Hij heeft een reeks wetenschappelijke en populair-wetenschappelijke publicaties op het gebied van de Oude Geschiedenis op zijn naam staan. Hij is o.a. bekend als mede-auteur van het handboek De Oudheid: Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis (Ambo, Baarn-Amsterdam 1995 e.v.); als auteur van enkele delen in de reeks De Oudheid (red. F.G. Naerebout en H.W. Singor; Amsterdam University Press 2005/06); en als auteur van De Komst van Alexander: Alexander de Grote en zijn nalatenschap in Azië (Ambo-Anthos, Amsterdam 2010) en Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk (Ambo-Anthos, Amsterdam 2014).

Via e-mail (klik) kunt u zo gewild contact opnemen.


H.W. Singor © 2012-2015 Publicaties | Lezingen | Cursussen | Cultuurreizen | Henk Singor | Gastenboek | Informatie