Singor

Historie & Cultuur

Douris school cup

Publicaties Henk W. Singor

1977

- H.W. Singor & W.G. Brokkaar, Overzicht van de Byzantijnse Geschiedenis I. Tot 843, Amsterdam (geschreven in 1974/75, gepubliceerd met lichte veranderingen door W.G. Brokkaar in 1977).

1980

- art. 'Het christelijke rijk en zijn buren', in De Zesde Eeuw. Grote Winkler Prins Encyclopedie 6 (Amsterdam – Brussel), 13-21.

1981

- recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis 94 (1981) 89-91 (P. Cartledge, Sparta and Lakonia. A regional history 1300-362, Londen 1979).
- recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis 84 (1981) 621-623 (A. Snodgrass, Archaic Greece. The age of experiment, Londen 1980).

1983

- recensie in Bulletin van de Antieke Beschaving 58 (1983) 183-184 (R.A. Van Royen & B.H. Isaac, The Arrival of the Greeks: the evidence from the settlements, Amsterdam 1979).
- recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis 96 (1983) 592-593 (F. Gschnitzer, Griechische Sozialgeschichte von der mykenischen bis zum Ausgang der klassischen Zeit, Wiesbaden 1981).
- H.W. Pleket, H.W. Singor, H.S. Versnel, Korte Maatschappijgeschiedenis van de Antieke Wereld (Groningen), 13-20 ('De prehistorie en het Oude Oosten') en 107-135 ('Het Romeinse Keizerrijk').

1986

- recensie in Theoretische Geschiedenis 13 (1986) 552-557 (P. Krentz, The Thirty at Athens, Ithaca – Londen 1982).

1987

- recensie in Theoretische Geschiedenis 14 (1987) 227-230 (M. Emsbach, Sophistik als Aufklärung. Untersuchungen zu Wissenschaftsbegriff und Geschichtsauffassung bei Protagoras, Würzburg 1980).
- art. 'Sparta, Tegea en het gebeente van Orestes (Hdt I 66-68)', Lampas 20 (1987) 182-203.

1988

- recensie in Mnemosyne 41 (1988) 218-222 (R. Drews, Basileus. The evidence for kingship in Geometric Greece, Londen – New Haven 1983).
- recensie in Mnemosyne 41 (1988) 223-224 (J.B. Salmon, Wealthy Corinth. A history of the city to 338 B.C., Oxford 1984).
- diss. Oorsprong en Betekenis van de Hoplietenphalanx in het Archaïsche Griekenland, Leiden 19 mei (431 pag.) (cum laude).
- art. 'Imperator. De Romeinse keizer als opperbevelhebber van het leger in de eerste twee eeuwen van het principaat', Lampas 21 (1988) 206-232.
- art. 'China en het Avondland (deel 1)', Azië 2, 6 (1988) 56-61.
- art. 'China en het Avondland (deel 2)', Azië 2, 7 (1988) 60-65.

1989

- Van Babylon tot Brugge. 2. de Griekse polis, Cursushandboek Open Universiteit (Heerlen) 15-30 ('Ontstaan en ontwikkeling van de polis') en 193-286 ('Sparta: een alternatief model').
- art. 'Sparta', in P.-W. De Neeve & H. Sancisi-Weerdenburg (eds.), Kaleidoscoop van de Oudheid (Groningen) 28-38; 231-233.

1991

- recensie in Mnemosyne 44 (1991) 247 (D.M. MacDowell, Spartan Law, Edinburgh 1986).
- recensie in Lampas 24 (1991) 337-339 (C.H. Goedkoop, Op zoek naar Ithaca, Weesp 1991).
- recensie in Intermediair 27 (6 sept. 1991) 36 (G. Sissa & M. Detienne, De Griekse goden in het dagelijks leven, Amsterdam 1990).
- recensie in Intermediair 27 (17 dec. 1991) 52 (R. Lane Fox, De Bijbel: waarheid en verdichting, Amsterdam 1991).
- art. 'Nine against Troy. On epic phalanges, promachoi, and an old structure in the story of the Iliad', Mnemosyne 44 (1991) 17-62.
- art. 'Tacitus en de christenvervolging van het jaar 64', Lampas 24 (1991) 375-399.

1992

- recensie in Mnemosyne 45 (1992) 136-137 (H. Halfmann, Itinera Principum. Geschichte und Typologie der Kaiserreisen im Römischen Reich, Stuttgart 1986).
- recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis 105 (1992) 615-616 (C. Gizewski, Zur Normativität und Struktur der Verfassungsverhältnisse in der späteren römischen Kaiserzeit, München 1988).
- recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis 105 (1992) 616-617 (M. McCormick, Eternal Victory. Triumphal Rulership in Late Antiquity, Byzantium, and the Early Medieval West, Cambridge – Parijs 1986).
- promotiecommissie van H. van Wees, Status Warriors. War, violence and society in Homer and history, diss. Leiden, 12 feb.
- art. 'The Achaean Wall and the seven gates of Thebes', Hermes. Zeitschrift für klassische Philologie 120 (1992) 401-411.

1993

- art. 'Oorlog in de Griekse en Romeinse wereld', in De Wording van Europa, XII. Oorlog door de eeuwen heen (Hilversum 1993) 33-44 (oorspr. Engels: 'War in the Greek and Roman World').
- art. 'Spartan land lots and Helot rents', in De Agricultura. In memoriam Pieter Willem de Neeve (1945-1990) (Amsterdam 1993) 31-60.

1994

- recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis 107 (1994) 78-80 (D.D. Hughes, Human Sacrifice in Ancient Greece, Londen 1991).
- recensie in NRC-Handelsblad 10 sept. (R. Drews, The End of the Bronze Age. Changes in warfare and the catastrophe ca. 1200 BC, Princeton 1993).
- art. 'Ionië: historisch overzicht', themanummer Ionië van Hermeneus 66,2 (1994) 66-77.

1995

- recensie in NRC-Handelsblad 14 okt. (N.G.L. Hammond, Philip of Macedon, Baltimore 1994).
- art. 'ENI PROTOISI MACHESTHAI. Some remarks on the Iliadic image of the battlefield', in J.P. Crielaard (ed.), Homeric Questions. Essays in philology, ancient history and archaeology (Amsterdam 1995) 183-200.
- art. 'Oorlog in de Griekse Oudheid: de slag bij Mantinea (418 v. Chr.)', in H.Ph. Vogel, H.W. Singor, J.A. de Moor (red.), Een Wereld in Oorlog. Militaire Geschiedenis in Hoofdstukken (Utrecht 1995) 23-57.
- art. 'Rome en Carthago: de slag bij Cannae (216 v.Chr.)', in H.Ph. Vogel, H.W. Singor. J.A. de Moor (red.), Een Wereld in Oorlog. Militaire Geschiedenis in Hoofdstukken (Utrecht 1995) 58-108.
- redactie van H.Ph. Vogel, H.W. Singor, J.A. de Moor (red.), Een Wereld in Oorlog. Militaire Geschiedenis in Hoofdstukken, Utrecht 1995.
- F.G. Naerebout & H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, Baarn (later Amsterdam) 1995 (484 pag., hiervan de helft).

1996

- recensie in NRC-Handelsblad 16 maart (N.M. Kennell, The Gymnasium of Virtue. Education and culture in ancient Sparta, Chapel Hill 1995).
- art. 'Historisch overzicht: Constantinopel tot het begin van de zevende eeuw', themanummer Constantinopel van Hermeneus 68,2 (1996) 50-61.

1997

- promotiecommisie van M.J. Nicasie, Twilight of Empire. The Roman army from the reign of Diocletian until the battle of Adrianople, diss. Leiden 14 mei.

1998

- promotiecommissie van P.P.M. Erdkamp, Hunger and the Sword. Warfare and food supply in Roman Republican wars, diss. Nijmegen, 15 dec.
- Zonnekalender en Gouden Tijd, geschenk Ambo 1998/99 (30 pag.).

1999

- Ton Jansen & Henk Singor, Oorlog en Vrede. Themaboek Klassieke Culturele Vorming, Lunteren 1999 (144 pag.; hiervan ca. 1/3).
- art. 'Admission to the Syssitia in fifth-century Sparta', in S. Hodkinson & A. Powell (eds.), Sparta. New Perpectives (Londen 1999) 67-89.

2000

- art. 'The military side of the Peisistratean tyranny', in H. Sancisi-Weerdenburg (ed.), Peisistratos and the Tyranny (Amsterdam 2000) 107-129.
- art. 'Het begin van de christenvervolgingen in het Romeinse Rijk', in J. Frishman, K.D. Jenner, G.A. Wiegers (reds.), Godsdienstvrijheid en de religieuze identiteit van joden, christenen en moslims. Verwachting en realiteit (Kampen 2000) 89-113.

2001

- art. 'Dies-vieringen in het Oude Rome', Amore Romae. Bulletin voor de Vrienden van het Nederlands Instituut te Rome 4 (2001) 5-20.

2002

- art. 'The Spartan army at Mantinea and its organization in the fifth century BC', in W. Jongman & M. Kleijwegt (eds.), After the Past. Essays in Ancient History in Honour of H.W. Pleket (Leiden 2002) 235-284.
- redactie: H.F.J. Horstmanshoff, H.W. Singor, F.T. Van Straten, J.H.M. Strubbe (eds.), Kykeon. Studies in Honour of H.S. Versnel, Leiden 2002.

2003

- art. 'The labarum, shield blazons, and Constantine's caeleste signum', in L. de Blois e.a. (eds.), The Representation and Perception of Roman Imperial Power (Amsterdam 2003) 481-500.
- art. 'De bekering van Constantijn: 310-312', Lampas 36 (2003) 103-127.

2004

- recensie in NRC-Handelsblad 26 nov. (J. Lendering, Alexander de Grote. De ondergang van het Perzische Rijk, Amsterdam 2004).
- art. 'Het nieuwe beeld van Alexander de Grote', Tijdschrift voor Geschiedenis 117 (2004) 566-587.
- redactie: L. de Ligt, E.A. Hemelrijk, H.W. Singor (eds.), Roman Rule and Civic Life: Local and Regional Perspectives, Proceedings of the fourth workshop of the international network Impact of Empire (Leiden, June 25-28 2003), Leiden 2004.

2005

- promotiecommissie van D.F. Rijkels, Agnosis en Diagnosis. Over pestilentiën in het Romeinse Keizerrijk, diss. Leiden 22 juni.
- promotiecommissie van H.H. Knipschild, Ferdinand Hamer, 1840 – 1900. Missiepionier en martelaar in China, diss. Leiden, 14 dec.
- art. 'Religieus geweld: de periode van de Oudheid', themanummer Religieus Geweld van Leidschrift 20 (2005) 19-34.
- Homerische Helden. Oorlogvoering in het Vroege Griekenland, Amsterdam (128 pag.).

2006

- recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis 119 (2006) 126-127 (D.K. Buell, Why this new race? Ethnic reasoning in early Christianity, New York 2005).
- promotiecommissie van P. van Els, The Wénzi. Creation and manipulation of a Chinese philosophical text, diss. Leiden, 29 mei.
- art. 'Africa Romana: een overzicht', themanummer Africa van Hermeneus 78 (2006) 65-78.
- art. 'Voorbij de Indus: India en Zuidoost-Azië in hun betrekkingen met de Grieks-Romeinse wereld', Leidschrift 21, 3 (2006) 125-138.
- Grieken in Oorlog. Veldtochten en veldslagen in het Klassieke Griekenland, Amsterdam (127 pag.).

2007

- recensie in NRC-Handelsblad 6 april (P. Cartledge, Thermopylae. The battle that changed the world, Woodstock – New York 2006).
- art. 'Decline and Fall', themanummer Antieke Herinneringsplaatsen van Lampas 40 (2007) 417-425.

2008

- art. 'De klassieke Spartaanse opvoeding', Lampas 41 (2008) 131-148.
- 4 cd's. Oorlog in de Oudheid. Een hoorcollege over veldtochten en veldslagen in de klassieke wereld, Studium generale, Leiden (Home Academy, Den Haag).

2009

- promotiecommissie S.T. Roselaar, Public Land in the Roman Republic: a social and economic history of the ager publicus, diss. Leiden, 14 jan.
- art. 'War and International Relations', in K.A. Raaflaub & H. van Wees (eds.), The Blackwell Companion to Archaic Greece (Londen 2009) 585-603.
- pap. 'The annual assembling of the Spartan Hippeis'', International Conference on Private and Public Space in the Ancient World, Tokyo, 27 maart 2009; ter perse bij Kodai: Journal of Ancient History, 2015.

2010

- promotiecommissie van J.J. Brouwers, Warfare and Society in Early Greece. From the fall of the Mykenaian palaces to the end of the Persian Wars, diss. VU Amsterdam, 16 maart.
- recensie in Tijdschrift voor Geschiedenis (N. Luraghi, The Ancient Messenians, Cambridge 2008).
- art. 'Sicilië: een historisch overzicht', themanummer Sicilië van Hermeneus 82 (2010) 50-61.
- De Komst van Alexander. Alexander de Grote en zijn nalatenschap in Azië, Amsterdam 2010 (252 pag.).

2011

- art. 'De stad Constantinopel', in D. Burgersdijk & W. Waal (red.), Constantinopel. Een mozaïek van de Byzantijnse metropool (Leuven 2011) 31-46.
- art. 'Een langdurige geschiedenis: Troje, ca. 1100 v.C.', in H. Amersfoort, H. Blom, D. Bos & G. van Es (red.), Belaagd en Belegerd (Amsterdam 2011) 34-55.
- art. 'Ancient Greek (Warfare)', in Encyclopaedia of War (ed. G. Martel, Wiley – Blackwell 2011) s.v. (6000 w.).
- art. 'Alexander the Great', in Encyclopaedia of War (ed. G. Martel, Wiley – Blackwell 2011) s.v. (2000 w.).
- art. 'Epameinondas', in Encyclopaedia of War (ed. G. Martel, Wiley – Blackwell 2011) s.v. (1000 w.).
- art. 'Past and Present: Classical Elements in European Culture' [in het Chinees], in: Studies on the Origins of European Culture [in het Chinees] (Tianjin 2011) 309-347.

2012

- pap. 'King Aśoka’s Philanthrōpia', International Conference on Ancient History, Tianjin, 17 juni 2012.

2013

- art. 'Alexanders militaire prestaties', in: D. Burgersdijk, W. Henkelman, W. Waal (red.), Alexander en Darius. De Macedoniër in de spiegel van het Nabije Oosten (Zenobiareeks 1), Hilversum 2013, 35-48.
- Sicilië in de Oudheid. De Griekse periode (Zenobiareeks 2), Hilversum 2013 (143 pag.).

2014

- Constantijn en de christelijke revolutie in het Romeinse Rijk, Amsterdam 2014 (492 pag.).


H.W. Singor © 2012-2015 Publicaties | Lezingen | Cursussen | Cultuurreizen | Henk Singor | Gastenboek | Informatie